Nima

Kiann

Auktoriserad

tolk

+

Dedikerad

kultur-

vetare

Nima Kiann, det är jag

Av Kammarkollegiet auktoriserad tolk i persiska med en gedigen livslång erfarenhet och engagemang i diverse kulturella och konstnärliga frågor. Mitt engagemang i konst och bevarande av kulturarv har vunnit internationellt erkännande. Lingvistik som forskningsområde, språk som personlig intresse och tolkning och översättning som yrkesverksamhet utgör egentligen min andra karriär men är minst lika viktig och betydelsefull som min första.

Med min engagemangsbakgrund i kulturella frågor är jag väl utrustad för att som tolk och översättare bereda möjlighet för kommunikation och dialog mellan människor från olika länder. Jag talar flytande i fem olika språk; persiska, svenska, engelska, franska och turkiska. Jag åtar mig tolkuppdrag även på dari och tajik.

Jag är författare till flerspråkiga artiklar och böcker och samarbetar med flertalet universitet världen över som dansforskare och historiker. 

Grammatik och terminologi är grundpelare för språk och likaså lagar för juridik.


Språk och juridik står tillsammans som grund för en konstruktion som jag kallar för
rättstolkning. En stark fundament som dessa två pelare vilar på är kulturen och det
som utgör taket på denna konstruktion är rättvisan.

Det är enbart under detta tak
som integration, jämställdhet, demokrati, välfärd och samhällets välbefinnande kan
samexistera och samleva. Fredsduvor brukar alltid bygga bo på byggnader som den
här.


– Nima Kiann

Djuptänkt

Tolkning och översättning

Sedan 2016

Konsten att tolka och översätta

Nima Kiann

Auktoriserad tolk + dedikerad kulturvetare

Hör av dig…

… om det är viktigt

Med bas i Sigtuna kommun, Steninge slottsby

MEDETIUS ab. All rights reserved.