gray2
Cultivating
elevates your
Cultivating understanding Promoting dialogue
between peopel
between people
! !
Rätts-, sjukvårds- och kulturtolkning

Digital Tolk Ab

Pustegränd 1

118 20 Stockholm

Tel:010-101 4140

[email protected]

www.digitaltolk.se

Digital Tolk Ab

Pustegränd 1

118 20 Stockholm

Tel:010-101 4140

[email protected]

www.digitaltolk.se

Digital Tolk Ab

Pustegränd 1

118 20 Stockholm

Tel:010-101 4140

[email protected]

www.digitaltolk.se

Digital Tolk Ab

Pustegränd 1

118 20 Stockholm

Tel:010-101 4140

[email protected]

www.digitaltolk.se

Digital Tolk Ab

Pustegränd 1

118 20 Stockholm

Tel:010-101 4140

[email protected]

www.digitaltolk.se

Digital Tolk Ab

Pustegränd 1

118 20 Stockholm

Tel:010-101 4140

[email protected]

www.digitaltolk.se

OM OSS

Vi strävar efter ett rättvist samhälle genom att bereda möjlighet till kommunikation, dialog och samförstånd för alla individer oavsett deras bakgrund.

En god och professionellt utförd tolkning främjar jämställdheten, delaktigheten och framtidstron hos den som gör sitt yttersta för att integrera sig i det nya samhället. Rättssäkerheten inom rättsväsendet och en adekvat sjukvård för den som behöver den men som inte behärskar språket kan inte upprätthållas utan en effektiv och fackmannamässigt utförd tolkning.

Bakgrund

Nima Kiann inledde sin tolkverksamhet år 2016 och sedan dess har utfört tiotusentals tolk- och översättningsuppdrag. MEDETIUS ab etablerades år 2021 som ett led i att utveckla verksamheten och för att bemöta nya förväntningar och även nya yrkesmässiga utmaningar.

Mål

Vårt yttersta uppdrag är att möjliggöra möten mellan två kulturer, att undanröja språkbarriärer och på så sättbefrämja demokratin, jämställdheten och integrationen.

Meningsfulla ord gör skillnad och kan prägla mänsklighetens historia.

KONTAKT

Skicka ett meddelande
Steninge Slottsby, Sigtuna
...Skicka gärna ett SMS för att komma överens om en tid för telefonsamtal
©2024 MEDETIUS ab. All rights reserved.
top
Inloggning till interna sidor
Wadensjö, Cecilia. (1998). Kontakt genom tolk. Stockholm: Dialogos.

Att hjälpa människor förstå varandra: Ett viktigt uppdrag

CECILIA WADENSJÖ.
STOCKHOLMS UNIVERSITET

Tolkning i offentlig sektor, ofta i form av kort konsekutiv tolkning, är en komplex kognitiv aktivitet där tolken översätter talat språk mellan två eller flera personer som talar olika språk. Denna typ av tolkning, också kallad kontakttolkning eller dialogtolkning, är en ”benämning på den tolkning som utförs inom samhälleliga institutioner när företrädare för dessa möter klienter och man saknar ett gemensamt språk”.

Studier om mentala processer har sitt ursprung i kognitionsvetenskaplig teori och metod och undersöker vad som sker kognitivt med tolken under ett tolkmedierat samtal.