Symphony

Transcending expectations. Shaping unprecedented user journeys.
A new age of outstanding craft beer has arrived.
Cosmetic revolution. A new chapter in beauty begins.
A bold brew. A bold new brand. Where tradition meets innovation.
A fresh take on natural luxury. Indulge in nature's bounty.
Pioneering the future of consultative excellence.
Designing an unparalleled user experience beyond your imagination.

Olika metoder, tekniker och situationer inom tolkning och översättning

Grammatik och terminologi är grundpelare för språk och likaså lagar för juridik.
Språk och juridik står tillsammans som grund för en konstruktion som jag kallar för
rättstolkning. En stark fundament som dessa två pelare vilar på är kulturen och det
som utgör taket på denna konstruktion är rättvisan. Det är enbart under detta tak
som integration, jämställdhet, demokrati, välfärd och samhällets välbefinnande kan
samexistera och samleva. Fredsduvor brukar alltid bygga bo på byggnader som den
här.
Nima Kiann

Making your boldest ideas a reality
Making your boldest ideas a reality
Nima Kiann

Auktoriserad tolk + dedikerad kulturvetare

Hör av dig…

… om det är viktigt

Med bas i Sigtuna kommun, Steninge slottsby

MEDETIUS ab. All rights reserved.